Υπηρεσίες


Καθαρισμοί κτιρίων

Cleaning Services

**Sparkie**

   

 

 

ü Καθαρισμοί πολυκατοικιών

ü Τακτικοί καθαρισμοί

ü Αρχικοί καθαρισμοί 

ü Υγειονομικοί καθαρισμοί

ü Καθαρισμοί τοίχων

ü Καθαρισμοί πυλωτών και χώρου στάθμευσης με πιεστικά μηχανήματα και κατάλληλα  απορρυπαντικά για   την απομάκρυνση χρόνιων λεκέδων και σώρευση χώματος. 

ü Καθαρισμός κήπων  από πεσμένα και μαραμένα φύλλα καθώς και αποκομιδή  απορριμμάτων.

 

.....Γιατί και στην κρίση.... υπάρχει λύση.... Sparkie!